The Name Database

Country Turkey

LanguagePopulationPopulation %Official
Turkish46.28 Mio65.53yes
Kurdish Northern3.95 Mio5.59no
Dimli1'000'0001.42no
Kabardian550'0000.78no
Azerbaijani South530'0000.75no
Arabic North Mesopotamian Spok400'0000.57no
Balkan Gagauz Turkish327'0000.46no
Bulgarian300'0000.42no
Adyghe277'9000.39no
Kirmanjki140'0000.2no
Armenian40'0000.06no
Georgian40'0000.06no
Laz30'0000.04no
Domari28'4610.04no
Serbian20'0000.03no
Albanian Tosk15'0000.02no
Abaza10'0000.01no
Ladino8'0000.01no
Pontic4'5350.01no
Greek4'0000.01no
Abkhazian4'0000.01no
Turoyo3'0000no
Uzbek Southern1'9810no
Kirghiz1'1370no
Hértevin1'0000no
Turkmen9250no
Kazakh6000no
Uighur5000no
Romani Balkan0 or unknown0no
Ossetian0 or unknown0no
Kumyk0 or unknown0no
Crimean Turkish0 or unknown0no
Tatar0 or unknown0no
Turkey
Population:70.62 Mio (Rank 19)
Size:783562 m2 (Rank 43)
ISO 3166-3:TUR
ISO 3166-2:TR
ISO 3166-1:792
Language