Chin Khumi langue

famille de languesSino-Tibetan, Tibeto-Burman, Kuki-Chin-Naga, Kuki-Chin, Southern, Khumi, Chin Khumi
Groupes de langues
ISO 639-3 Codecnk
Locuteurs dans le monde entier37'888 (rank 1830)


= official status - = inofficial language


Language Family
Langue