Helambu Sherpa langue

famille de languesSino-Tibetan, Tibeto-Burman, Himalayish, Tibeto-Kanauri, Tibetic, Tibetan, Central, Helambu Sherpa
Groupes de langues
ISO 639-3 Codescp
Locuteurs dans le monde entier7'565 (rank 3219)


= official status - = inofficial language


Langue