Sherpa langue

famille de languesSino-Tibetan, Tibeto-Burman, Himalayish, Tibeto-Kanauri, Tibetic, Tibetan, Southern, Sherpa
Groupes de langues
ISO 639-3 Codexsr
Locuteurs dans le monde entier151'071 (rank 947)


= official status - = inofficial language


Langue