The Name Database

Azerbaijani South language

Language familyAltaic, Turkic, Southern, Azerbaijani, Azerbaijani South
Language groups
ISO 639-3 Codeazb
Speakers worldwide24.36 Mio (rank 40)


= official status - = inofficial language


Language