Pays Iran, Islamic Republic of

LanguagePopulationPopulation %Official
Azerbaijani South23.5 Mio33.15no
Farsi Western22 Mio31.03yes
Gilaki3.27 Mio4.61no
Mazanderani3.27 Mio4.61no
Kurdish Central3.25 Mio4.58no
Kurdish Southern3 Mio4.23no
Turkmen2 Mio2.82no
Qashqa'i1.5 Mio2.12no
Luri Northern1.5 Mio2.12no
Domari1.34 Mio1.89no
Arabic Mesopotamian Spoken1.2 Mio1.69no
Laki1'000'0001.41no
Bakhtiari1'000'0001.41no
Luri Southern875'0001.23no
Balochi Western451'0000.64no
Balochi Southern405'0000.57no
Khorasani Turkish400'0000.56no
Kurdish Northern350'0000.49no
Parsi-Dari350'0000.49no
Hazaragi283'0000.4no
Arabic Gulf Spoken200'0000.28no
Armenian170'8000.24no
Aimaq170'0000.24no
Pashto Southern113'0000.16no
Talysh112'0000.16no
Georgian50'0000.07no
Khalaj Turkic42'1070.06no
Khalaj42'1070.06no
Harzani28'1320.04no
Gurani22'9480.03no
Khunsari21'0990.03no
Semnani21'0990.03no
Ashtiani21'0990.03no
Vafsi18'0000.03no
Karingani17'5830.02no
Brahui10'0000.01no
Assyrian Neo-Aramaic10'0000.01no
Tat Muslim8'0000.01no
Dari Zoroastrian8'0000.01no
Soi7'0330.01no
Gazi7'0330.01no
Sivandi7'0330.01no
Bashkardi7'0330.01no
Natanzi7'0330.01no
Nayini7'0330.01no
Kazakh3'0000no
Mandaic5000no
Koroshi1600no
Senaya600no
Jadgali0 or unknown0no
Lasgerdi0 or unknown0no
Takestani0 or unknown0no
Shahrudi0 or unknown0no
Sangisari0 or unknown0no
Maraghei0 or unknown0no
Alviri-Vidari0 or unknown0no
Romani Balkan0 or unknown0no
Kho'ini0 or unknown0no
Rudbari0 or unknown0no
Kajali0 or unknown0no
Lari0 or unknown0no
Taromi Upper0 or unknown0no
Dezfuli0 or unknown0no
Sorkhei0 or unknown0no
Dzhidi0 or unknown0no
Shahmirzadi0 or unknown0no
Koresh-e Rostam0 or unknown0no
Razajerdi0 or unknown0no
Gozarkhani0 or unknown0no
Salchuq0 or unknown0no
Fars Northwestern0 or unknown0no
Fars Southwestern0 or unknown0no
Eshtehardi0 or unknown0no
Kabatei0 or unknown0no
Iran, Islamic Republic of
Population:70.9 Mio (Rank 18)
Size:1648195 m2 (Rank 21)
ISO 3166-3:IRN
ISO 3166-2:IR
ISO 3166-1:364
Langue