The Name Database

Chiru limba

familia de limbiSino-Tibetan, Tibeto-Burman, Kuki-Chin-Naga, Kuki-Chin, Northern, Chiru
grupuri de limbi
ISO 639-3 Codcdf
Număr de vorbitori în lume7'000 (rank 3268)


= official status - = inofficial language


Limba